Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Χρήση χημικής τουαλέτας

Οι χημικές τουαλέτες χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχει προσέλευση κόσμου όχι σε μόνιμη βάση αλλά για κάποιο έκτακτο γεγονός. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να υπάρχουν μόνιμες τουαλέτες αλλά φορητές με δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης αλλά και γρήγορης αποσυναρμολόγησης.

Οι χημικές φορητές τουαλέτες συναντιώνται συχνά σε μέρη όπου υπάρχει κάλυψη άρδευσης όπως είναι τα κάμπινγκ ή κάποια εργοτάξια.

Στις υπόλοιπες των περιπτώσεων, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει μόνιμη παροχή νερού, τις βλέπουμε συχνά στις περιπτώσεις έντονης προσέλευσης  κόσμου για μικρό χρονικό διάστημα όπως συμβαίνει σε συναυλίες συγκροτημάτων ή εκδηλώσεις στην ύπαιθρο. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολυτελείς δεξιώσεις γάμου γίνονται σε ακατοίκητες περιοχές όπου η ανάγκη χρήσης των χημικών τουαλετών γίνεται επιτακτική. Επίσης όλοι έχουμε προσέξει την ύπαρξη φορητών τουαλετών με επιβλητική παρουσία σε κάποιο φεστιβάλ μικρής διάρκειας (1 έως 3 ημερών) κ.ο.κ.

Απολύμανση χημικής τουαλέτας

Η απολύμανση μιας χημικής τουαλέτας είναι μια συνήθης εργασία που εξαρτάται κυρίως από το κάθε πότε χρησιμοποιείται η τουαλέτα. Είναι αυτονόητο ότι κατόπιν οποιασδήποτε χρήσης μιας χημικής τουαλέτας και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για φορητές τουαλέτες, η απολύμανση είναι όχι μόνο υποχρεωτική αλλά και ενδεδειγμένη διαδικασία.

Τα συστατικά που αποτελούν τα υγρά απολύμανσης είναι βιοδιασπώμενα και μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν και κατόπιν να απομονωθούν σε κέντρα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Σε κράτη της Βόρειας Ευρώπης τα απολυμαντικά πρόσθετα είναι υποχρεωτικά αξεσουάρ των χημικών τουαλετών καθώς η βιολογική επεξεργασία λυμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες απολυμάνσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία που παρέχουν εγκεκριμένες εταιρείες από το κράτος και ταυτόχρονα να παραχωρούν πιστοποιητικά για ασφαλείς απολυμάνσεις.

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Τί είναι η χημική τουαλέτα

Χημική τουαλέτα καλείται αυτή που δεν σχετίζεται με το αποχετευτικό δίκτυο, είναι ανεξάρτητη καθώς επεξεργάζεται αυτόνομα τα λύματα και είναι συνήθως φορητή.

Τα απόβλητα που προκύπτουν από τις χημικές τουαλέτες διασπώνται και με τη βοήθεια ειδικών χημικών ουσιών προς αποφυγή των οσμώνΣυνήθως στις χημικές τουαλέτες χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο χημικό υγρό για το ξέπλυμα της τουαλέτας wc, ενώ τα υπολείμματα σχηματίζουν το λεγόμενο κομπόστ καθώς προκύπτει από την κομποστοποίηση των αποβλήτων.

Δύο από τις βασικές κατηγορίες χημικών τουαλετών είναι αυτές που χρησιμοποιούν την αρδευτικό σύστημα και αυτές χωρίς άρδευση. Η δεύτερη κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη στην Ελλάδα καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται οι χημικές τουαλέτες σε μέρη που δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης.